Menu

Referat GeneralForsamling 2022

image
06. februar 2022 kl. 19:00
en gennemgang af generalforsamlingen d. 28-1-2022

Generalforsamling fredag den 28 januar 2022

 

 

1) Valg af dirigent:

Keld Petersen

 

2) Formandens beretning:

Året begyndelse så godt ud i forhold til senior holdet, desværre hen over sommeren blev der mindre spiller og vores 2 træner valgte at stoppe.

Efterfølgende var det et svært efterår, hvor Kwang måtte kæmpe for at få spiller tilbage til klubben, desværre måtte 11 mands trække sig. Så holdt vi fast i 7 mands, hvor den ene blev afholdt i Skovby.

Generalforsamling var først i maj måned pga restriktioner og der blev dannet en bestyrelse, som skulle løfte opgaven om Skovby GF.

På ungdommen var der ikke spiller i foråret, men i efteråret trådte Flemming og Michael til, der kom igen liv i ungdommen den sidste del af 2021.

I november begyndte et gåhold i Skovby, hvor der bliver gået 2 gange om ugen. Det er planen, at det skal blive med flere i 2022.

Så her i 2022 må vi igen i selen og kæmpe for spiller og andre aktiviter i klubben.

 

3) Kasserens regnskab:

Kwang gennemgik punkter og svarede på spørgsmål

 

4) Behandling af indkommende forslag:

Halvårlig kontingent indkrævning - vedtaget

Ændring af indkaldelse til generalforsamling - vedtaget

Fremover bliver det ikke sat i avisen, men lagt op på de sociale medier.

 

5) Valg af Bestyrelsen

Ikke på valg – Nicolai Toftegaard (1år)

Ikke på valg – Michael Madsen (1år)

 

Afgår Kwang Ho Adsersen - Genvalgt

Afgår Diana Adsersen - Genvalgt

Afgår Claus Jørgensen - Martin Nielsen valgt ind.

 

ny bestyrelsemedlem – Martin Nielsen

 

6) Valg af suppleanter

 

Afgår:

Martin Nielsen

 

2. suppleant Minik Urban - Genvalgt

 

1. suppleant – Daniel Adsersen

 

7) Revisor:

 

afgår Robert Brunsvig - Valgt Heidi Doblimer

Revisorsuppleant: Minik Urban - Genvalgt

 

8) Årets SGF`er

Delt mellem Kwang og Michael

 

 

9) Evt:

Arbejdsdag Sætter dato senere

Fjerne jordbunken / Male i klubhuset / Andre gardiner / mm

Sogneblade – Marie Bredning vil gerne være behjælplig.

 

Kontitueret bestyrelse.

 

Nicolaj Toftegaard – Kasserer

Kwang Adsersen – Formand

Michael Madsen – Ungdoms formand

Martin Nielsen – Senior formand

Diana Adsersen – Kiosk ansvarlig

 

1. suppleant – Daniel Adsersen

2. suppleant – Minik Urban

 

Luk