Menu

1884 - 1893

Skovby Skytteforening oprettedes d. 10 maj 1884 i Skovby Skole efter at Klaus Berntsen havde holdt et foredrag om skyttesagen. Den første sommer indmeldtes der 37 skytter og 6 bidragydende medlemmer. Kort efter at kredsen havde begyndt sin virksomhed blev der af sognets kvinder skænket en silkefane til foreningen; den blev indviet ved en skyttefest i Bogense samme efterår.

Kredsen har i årene fra 1884-1892 haft en god tilslutning idet skytternes antal har været mellem 40 -50, et enkelt år gik det op til 55 aktive medlemmer. Der har været afholdt gymnastik hver vinter både af karle og drenge, i de første år i en lade og senere i forsamlingshuset der byggedes i sommeren 1888.

Når skyttesagen har vunden så god tilslutning her i sognet, da har man for en stor del af sognets piger at takke, da de stadig år efter år har skænket præmier til skytterne og gymnasterne. 

 

Den 10. marts 1892 var bestyrelsen samlet på mejeriet, hvor følgende forhandles: Der vedtoges at afholde den årlige general forsamling d. 17. marts.

1.a Regnskabet fremlægges til godkendelse

   b Valg af delegerede til amtsskytteforeningens generalforsamling d. 26. marts

   c Valg af bestyrelse, revisorer og delingsfører

   d Samt forhandling om foreningens virksomhed i det kommende år.

2. Der vedtoges at afholde præsentation i gymnastik søndag d. 27. marts og at anvende op til 20,- af foreningens midler til præmier.

 

Den 9. april 1893 blev man enige om at anskaffe 2 skydeporte til skydebanen.

Den 4. oktober lagde man regler for skydekonkurrencerne, der blev afholdt på en bane ved Tofte:

1. Bestemmelsen om skydeportene blev annulleret da man nu ikke havde brug for dem

2. Præmieskydning lørdag d. 14. oktober med bal om aftenen

3. Hver skytte skyder med 10 skud imod en 8 delt skive, men hvis der imod slutningen ikke var tid til til at skyde 10 gange, blev de første 5 afgivne skud lagt til grunde for præmieuddelingen

4. Hvis en skytte ønsker et skud markeret om, kan det ske ved at han lægger 50 øre, hvilket han får tilbage hvis skuddet var fejlmarkeret.

5. Første års skytter får en 7'er skrevet om til en 8'er

6. Alle skytter der deltager er pligtige til at betale deres andel i udgifterne til ballet uanset om de deltager.

Oversigt Historie

Luk